PharmaForce International's Medical Liaison Reports  • Europe Medical Liaison:[2015]
  • Japan Medical Liaison: [2015]
  • United States Medical Liaison: [2016]